април 2019

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2018/2019  СЛУШААТ ПРЕМЕТИ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА  (I) КОЛОКВИМИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ: СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА , ПЕТОК (12.04.2019) ВО 10:00 ЧАСОТ КРИМИНОЛОГИЈА , СРЕДА (17.04.2019), ВО 11:00 ЧАСОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ,  ПЕТОК (19.04.2019), 11:00 ЧАСОТ Предметен професор: Проф.д- р Пере Аслимоски...

Се повикуваат сите студенти во Среда (03.04.2019) во 11:00 часот во Амфитеатар да присуствуваат на предавањето за користење на i - know системот кој што претставува интегрирано, веб-базирано софтверско решение што овозможува електронска обработка на податоците за студентите,од нивното пријавување на конкурсите за упис во прва година на сите циклуси, па сé...