октомври 2020

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент во туризам и угостителство дека часовите наместо во понеделник ќе се држат во вторник во 10 часот. Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ...

Со цел да не се прави гужва поради ситуацијата, студентите на насока Осигурување и МУС да дојдат во понеделник во 10 часот за да им биде поделен материјал за изготвување презентација. Студентите на насока Царина и шпедиција со број на индекс од 16590 до 16760...

Се информираат студените кои ги слушаат предметите Корпоративно финансиско управување и Реосигурување дека консултативна настава ќе се одржи на ден 1. Корпоративно финансиско управување на ден 21.10.2020 во 10 часот 2.Реосигурување на ден 21.10.2020 во 10 и 30 часот Предметен наставник Проф. д-р Снежана Дичевска Проф....