август 2021

Испититте кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор и трет циклус на студии се одложуваат на ден 28.09.2021 година во 11 часот....

По иницијатива на Проф. Климе Попоски и со подршка на признати меѓунардони организации како што се: - International Association of Insurance Supervisors, - Munich Re Foundation - Access to Insurance Initiative - Micro Insurance Network - Insurance Supervision Agency from Slovenia во периодот 1-ви и 2-ри Септември...