Анкета – Универзитетот „Гоце Делчев“

Анкета – Универзитетот „Гоце Делчев“

Почитувани колеги студенти,
Универзитетот „Гоце Делчев“ спроведува анкета која се однесува за создавање туристичка рута следејќи го движењето на Отоманската Империја. Бараат поддршка да ја пополниме анкетата и да кажеме дека Македонија има богато културно наследство од тој период и дека најдолго била под отоманска империја и вреди да се посети. Би Ве замолил сите во што поголем број да ја пополниме анкетата. Линкот од истата се наоѓа на овој пост. Однапред ви благодарам.
Претседател на ФСС Игор Пешевски forms.gle/kMhSitbSW4XgarrD9