Анкети – пријавување на семестар

Анкети – пријавување на семестар

Сите студенти кои ќе запишуваат семестар во службата за студентски прашања да имаат пополната ЗАДОЛЖИТЕЛНО анкети во I KNOW системот и при запишување на семестарот да имаат направено screenshoot дека анкетите се пополнати.