БИЗИ ГРУП ДОО Струга ги презентира можностите за платена практична работа и соработка со студентите од ФТУ

БИЗИ ГРУП ДОО Струга ги презентира можностите за платена практична работа и соработка со студентите од ФТУ

Компанијата БИЗИ ГРУП ДОО Струга, која дава услуги од делот на логистичка поддршка, организација на испорака на стоки, продажба на транспортни услуги, финансии и сметководство, дигитален маркетинг и веб програмирање и поддршка, одржа презентација за студентите на Факултетот за туризам и угостителство за можностите за реализирање платена практична работа и формите за понатамошна соработка.

Факултетот ќе продолжи со практиката на презентирање компани што нудат можности за професионално усовршување и напредување на нашите студенти.