Огласна Табла

ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2012 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 03.10.2019 ГОДИНА ДО 10.10.2019 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД: - ВТОРА ГОДИНА 03 И 04.10.2019 ГОДИНА - ТРЕТА ГОДИНА 07 И 08.10.2019 ГОДИНА - ЧЕТВРТА ГОДИНА 09 И 10.10.2019 ГОДИНА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ...