Огласна Табла

Вториот колоквиум по предметите Фискален систем и Транспорт и осигурувањ во меѓународна трговија кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 02.06.2021 година (вторник) во 10 часот....