Огласна Табла

Студентите кои ги следат предавањата по предметите Национална кујна и Економика и техники на послужување и во тековниот семестар беа во можност да навлезат во оваа гастрономска проблематика со примена на пристап кој по прв пат се користи на факултетот. Предавањата и вежбите по предметите...

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 13.05.2021 со почеток во 12:00 часот Охрид 06.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески...

На Годишното Собрание на Научно - истражувачкиот центар за интердисциплинарни студии (ZWIRN) од областа на управување со ризици на одржливост, Проф. Климе Попоски е примен за придружен член ( www.ostfalia.de/cms/en/zwirn/start/) Научно - истражувачкиот центар познат под името ZWIRN е во состав на Универзитет за применети науки...

Испитите на трет циклус на студии кај проф. Д-р Лилјана Баткоска кои се закажани на 11.05.2021 година, се одложуваат и ќе се одржат на ден 20.05.2021 година онлајн по договор за студентите....