Огласна Табла

Првите колоквиуми кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 05.05.2021 (среда), Фискален систем во 10 часот и Транспорт и осигурување во меѓународна трговија во 12 часот....

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 07.05.2021 во 13:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и угостителство...

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 05.05.2021 во 12:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и...