Огласна Табла

Колеги, колоквиумите по предметите Царинска тарифа, Осново на право и Казнено право ќе се одржат на ден 04.05 со почеток во 12 часот. Со почит, проф. д-р Данијела Милошоска...

Се известуваат студентите кои слушаат Царинска тарифа дека колоквиумот се одложува за ден после велигеднските празници, а колегите кои слушаат Основи на право и Казнено право дека терминот за колоквиум си останува истиот (28.04 во 12 часот). Со почит, проф. д-р Данијела Милошоска...

„Професорот Климе Попоски активно учествуваше во изработката на публикацијата насловена „INDEX INSURANCE: 2020 STATUS AND REGULATORY CHALLENGES“, во организација на меѓународната организација Access to Insurance Initiative (https://a2ii.org). A2ii претставува глобална иницијатива во состав на Меѓународната Асоцијација на Осигурителни Супервизори (IAIS). Формирана е во 2009 година за да одговори на барањата на креаторите на политики,...

Согласно најновите владини мерки во врска со здравствената криза, се одожуваат колоквиумската недела и априлската испитна сесија.По завршување на мерките ќе се одржи колоквиумската недела, а ќе бидат објавени и нови датуми за полагање од вонредната испитна сесија. ФТУ ОХРИД...