Огласна Табла

Им се соопштува на сите студенти кои ги слушаат предметите *КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО *и *ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО* во зимскиот семестар на академската 2021/22 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција. ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку...

Почитувани колеги, Во тек е заверување на семестар поради што списоците за настава ќе може да бидат изготвени од Понеделник, 11.10.2021. Сите ќе добиете покана за настава која ќе биде изведувана Online по заверката на семестарот. Среќна нова академска година! Проф. Д-р Деса Косаркоска...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ЗА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА Потврдите за студентите кои ја реализираа практичната настава за летен семестар од учебната 2020/2021 година на насоката Царина и шпедиција се доставени и потпишани од проф.др.Иванка Нестороска во службата за студентски...