Огласна Табла

Испититте кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор и трет циклус на студии се одложуваат на ден 28.09.2021 година во 11 часот....

По иницијатива на Проф. Климе Попоски и со подршка на признати меѓунардони организации како што се: - International Association of Insurance Supervisors, - Munich Re Foundation - Access to Insurance Initiative - Micro Insurance Network - Insurance Supervision Agency from Slovenia во периодот 1-ви и 2-ри Септември...

Тимот на Иновацискиот Хаб од Охрид (Марјан и Татјана), по покана на Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење, учествуваше на тридневниот настан (22-24 јули 2021) кој беше организиран во рамки на проектот „Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups iCBA (https://icba-project.eu/).“ На...