Соопштенија Прв Циклус

*Им се соопштува на студентите дека првиот колоквиум по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА ќе се одржи на 17.05.2021., понеделник, во 12 часот. * *Охрид, 12.05.2021* *Проф.д-р Драгана Батиќ *...

Се известуваат студентите на насока БФК дека испитите Интерна и екстерна контрола и Финансиска контрола и ревизија кај проф д-р Пеце Николовски ќе се одржат на ден 14 мај 2021 година (петок) во 9 часот....

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 14.05.2021 со почеток во 13:00 часот. Охрид 10.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески...

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 13.05.2021 со почеток во 12:00 часот Охрид 06.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески...

Првите колоквиуми кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 05.05.2021 (среда), Фискален систем во 10 часот и Транспорт и осигурување во меѓународна трговија во 12 часот....