Соопштенија Прв Циклус

Испитот Истражување и менаџирање со ризиците во туристичкиот бизнис кај комисијата проф. Д-р Вера Караџова и проф. Катерина Ангелевска Најдекса закажан на ден 11.11.2020 се одложува и ќе се одржи на ден 20.11.2020 (петок) во 15 часот....

Испитите кај професорката Лариса Василеска во ноемвриска сесија ќе се одржат на 10.11.2020 online. Студентите кои ќе ги полагаат испитите да ме контактираат на следниов мејл: larisa.vasileska@uklo.edu.mk Доц. Д-р Лариса Василеска...

Се известуваат студентите на насока БФК дека предметите Интерба и екстерна контрола и Финансиска контрола и ревизија кај проф д-р Пеце Николовски ќе се одржат на 10.11.2020 година во 9 часот....

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент во туризам и угостителство дека часовите наместо во понеделник ќе се држат во вторник во 10 часот. Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ...