Соопштенија Прв Циклус

ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2012 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 03.10.2019 ГОДИНА ДО 10.10.2019 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД: - ВТОРА ГОДИНА 03 И 04.10.2019 ГОДИНА - ТРЕТА ГОДИНА 07 И 08.10.2019 ГОДИНА - ЧЕТВРТА ГОДИНА 09 И 10.10.2019 ГОДИНА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ...

Испитите кај проф д-р Снежана Дичевска во септемвриска испитна сесија се одложуваат на 23.09.2019 година во 10 часот. Предметен професор Проф д-р Снежана Дичевска...

Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид во тестовите ќе има на ден 13.09.2019 (петок) во 16 часот....

Почитувани студенти, Ве известуваме дека испитите на II и III циклус на студии во Септемвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан и Проф.д-р Ристо Гогоски закажани за 19.09.2019 се одложуваат и ќе се одржат во* Вторник (24.09.2019) во 12:00 часот.* Предметна комисија, Охрид, 10.09.2019...

Почитувани студенти, Ве известуваме дека сите испити на I циклус на студии во Септемвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан закажани за 17.09.2019 се одложуваат и ќе се одржат во* Вторник (24.09.2019) во 9:30 часот.* Предметен професор: *Проф.д-р Јованка Билјан,* Охрид, 10.09.2019...

Почитувани, Ова се сметките кои треба да се уплатат за пријавување за запишување на ФТУ - Охрид. На самите уплатници е напишан и износот кој треба да се уплати. Идните студенти кои ќе аплицираат за запишување на Факултетот може уплатите да ги извршат и со картичка...

Почитувани студенти на II и III циклус Ве известуваме дека полагањето на сите предмети (задолжителни и изборни - II и III циклус) кај Проф.д-р Лилјана Баткоска во Септемвриска сесија 2019 ќе се одржи на 30.09.2019 (Понеделник) во 11:00 часот. Предметен професор: Проф.д-р Лилјана Баткоска...

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЈА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ХРАНА И КУЛТУРА ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ТРЕБА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ИНДЕКСИТЕ КАЈ АСИСТЕНТОТ Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА...