Соопштенија Прв Циклус

Известување Испитите кај проф. д-р Александар Трајков, закажани за 22.06.2021 се одложуваат за 25.06.2021 (петок) во 12 часот. Доколку некој од студентите веќе имаат закажани испити во истиот термин, да се јават кај предметниот професор за дополнителен термин. Со почит, Проф. д-р Александар Трајков...

*СООПШТЕНИЕ * *Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА ќе се одржи на 28..06.2021., понеделник, во 12 часот. * *проф.д-р Драгана Батиќ *...

Почитувани студенти, Ве известуваме дека на денот на испитот во Јунска сесија , прва декада (30.06.2021), студентите кои имаат изработено семинарски турдови истите ќе треба да ги презентираат. Проф.д-р Ангела Паскуале, Охрид, 16.06.2021...

Се известуваат студентите кои уредно и навремено доставија презентација и семинарски труд по предметот Меѓународен менаџмент во услужен сектор на ден четврток 17.06 во 09 часот да дојдат за одбрана на трудовите и евиденција на оцени. Проф. д-р Лидија Симонческа...

Се известуваат студентите дека во среда 23.06 во 10 часот ќе се внесуваат оцени по предметите Политика на развој на туризмот и Менаџмент на производство на храна. Проф. д-р Симона Мартиноска...

Испитите Статистички методи и Анализа на ризик закажани на 16.06.2021 година се одложуваат. Термин за полагање на испитите во прва декада ќе биде дополнително објавен....

Студентите кои ги положија предметите кои ги слушаа овој семестар, ќе може оцена да земат на ден 21.06 (понеделник) во 10 часот. Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа...