Соопштенија Прв Циклус

Студентите кои не положиле II колоквиум по предметот Меѓународна трговија имаат право на полагање поправен II колоквиум. Полагањето ќе се одржи на ден 08.06.2021 во 10 часот. Проф. Билјан...

Се известуваат студентите дека за извршување на практичната настава ќе биде потребно да ги испечатат Потврдата за практична настава и Дневникот за практична настава (30 листови по секој за еден ден од месецот кога ќе ја извршуваат праксата). Истите се наоѓаат на страната на ФТУ...

Се известуваат студентите на насоките Туризам, ХРМ и Гастрономија, кои се од другите градови и кои сакаат практичната настава да ја извршат во угостителски објект во својот град, во среда во 9 часот да се јават кај м-р Климент Арнаудов за евиденција. Истото може да...

Се известуваат студентите на насоките Туризам, ХРМ и Гастрономија дека практичната настава ќе се одвива со физичко присуство. Распоредот на студентите по објекти ќе биде објавен наскоро. проф. д-р Симона Мартиноска, координатор за практична настава...

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царинска тарифа дека право да полагаат втор колоквиум имаат колегите кои го положиле првиот колоквиум. Останатите ќе полагаат испит во јунска сесија....

Вториот колоквиум по предметите Фискален систем и Транспорт и осигурувањ во меѓународна трговија кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 02.06.2021 година (вторник) во 10 часот....