Часови по предметот Менаџмент на настани!

Часови по предметот Менаџмент на настани!

Се известуваат студентите дека оваа седмица часовите по предметот Менаџмент на настани  ќе се одржат во петок 05.04.2019 во 11:00 часот
Проф.др.Иванка Нестороска