Доделување на дипломи

Доделување на дипломи

Почитувани студенти,
Поради новонастанатата состојба со вирусот Ковид 19, оваа година по препорака на Универзитетот, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид нема да организира свечено доделување на дипломите за дипломираните студенти. Сите студенти кои дипломираа во периодот од 01.10.2019 до 30.09.2020 година може да ги подигнат дипломите во Службата за студентски прашања во периодот од 30.11.2020 година до 04.12.2020 година од 12 до 14 часот.