Дополнително полагање по Царинско право и Царинско работење

Дополнително полагање по Царинско право и Царинско работење

Студентите со број на индекс: Царинско право: 17228, 16742, 16945, 16823, 17149 Царинско работење: 16929, 16598, 16491, 16864, 16787 да се јават на дополнително полагање на ден 28.01.2021 (четврток) во 10 часот.
проф. д-р Данијела Милошоска