Информација за одложување на термини за колоквиуми кај проф. Локоска