Известувања за предавања кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Известувања за предавања кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Се ивестуваат студентите кои во зимски семестар 2019/20 слушаат предмети кај Проф.д-р Пере Аслисмоски дека утре – Петок (06.12.2019) после одржувањето на поправните колоквиуми, проф.д-р Пере Аслимоски ќе одржи предавања и тоа во следните термини:
Социологија на туризмот, во 10:15 часот Социологија, во 13:15 часот.
Охрид, 05.12.2019 Проф.д-р Пере Аслимоски