Известување II колоквиум МТ

Известување II колоквиум МТ

Известување за студентите кои во летниот семестар 2021 положиле прв колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА
Поправен втор колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА ќе се полага на 16.09.2021 во 10 часот.
Предметен наставник Проф.д-р Јованка Билјан