Известување од студентски прашања за студентите запишани во 2021/22 година

Известување од студентски прашања за студентите запишани во 2021/22 година

Се известуваат студентите запишани во прва година во академската 2021/22 година да достават ЕКТС образец со изборен предмет од прв семестар од 13.10.2021 до 19.10.2021 година. Студентите од насоката Менаџмент во услужен сектор немаат обврска да доставуваат ЕКТС образец бидејќи немаат изборен предмет во прв семестар.