Известување – проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор циклус на студии

Известување – проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор циклус на студии

Испитите кај проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор циклус на студии (*Организациско однесување, **Образование тренинг и вработување во услужни дејности*,) и на трет циклус на студии (*Методологија на истражување на квалитетот во туризмот) *ќе се одржат на ден *26.11.2019* год. во *11 часот*.