Известување Проф. Д-р Климе Попоски

Известување Проф. Д-р Климе Попоски

Испитите по предметот Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски закажани на ден 29.01.2021 год. се одлага на ден 05.02.2021 год.(петок) во 10 часот.