ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧАСОВИ КАЈ ДОЦ. Д-Р. ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА – КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2020