ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧАСОВИ КАЈ ДОЦ. Д-Р. ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА – ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020-2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧАСОВИ КАЈ ДОЦ. Д-Р. ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА – ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020-2021

Студентите кои го избрале предметот ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО и не им е пратен email (invite) за Google classroom, да ја контактираат професорката Лариса Василеска на следниов email: larisa.vasileska@uklo.edu.mk