Известување за избор на заменик студентски правобранител

Известување за избор на заменик студентски правобранител

По објавениот Конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Факултет за туризам и угостителство-Охрид, на седница одржана на 15.02.2021 година, Наставно-научниот совет го верификува мандатот на кандидатот Марија Велјаноста и ја избра за заменик студентски правобранител во период од 2 години.Тимот на ФСС во соработка со заменикот студентски правобранител ќе имаат за задача да ги штитат правата на студентите, но и да реагираат при поднесоци за кршење на истите.
Со Почит, Игор Пешевски Претседател на ФСС