Известување – за изборни предмети – за веб страна на ФТУ

Известување – за изборни предмети – за веб страна на ФТУ

Се известуваат студентите кои ги избрале предметите *Економика на ЕУ* и *Инвестиционен менаџмент* во зимскиот семестар 2019/2020 година дека предавањата ќе се одржуваат во следните термини: – Економика на ЕУ, четврток, 11 часот – Инвестиционен менаџмент, понеделник, 11 часот
предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова