Известување за Корпоративно финансиско управување и Реосигурување

Известување за Корпоративно финансиско управување и Реосигурување

Се информираат студените кои ги слушаат предметите Корпоративно финансиско управување и Реосигурување дека консултативна настава ќе се одржи на ден 1. Корпоративно финансиско управување на ден 21.10.2020 во 10 часот 2.Реосигурување на ден 21.10.2020 во 10 и 30 часот Предметен наставник Проф. д-р Снежана Дичевска
Проф. д-р Снежана Дичевска Продекан за финансии Факултет за туризам и угостителство – Охрид