ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБУКА ЗА СТУДЕНТИ НА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА ОД МАКАМ -ТРАНС