Известување за оддржување на избори на ФСС-ФТУ Охрид

Известување за оддржување на избори на ФСС-ФТУ Охрид

Се известуваат сите редовни студенти при ФТУ-Охрид дека, на ден 02.12.2020(Среда) од 08:00 до 14:00 часот, ќе бидат оддржани непосредни избори со тајно гласање за избор на претседател и членови на студентско собрание при ФТУ-Охрид. Право на глас имаат сите редовни студенти на факултетот. Студентското собрание е тело при Факултетот за Туризам и Угостителство кое работи во интерес на студентите. Токму поради тоа ваша студентска должност е да го исполните правото на глас.
Со Почит, ФСС- ФТУ-Охрид