Известување за одложување на испит 2 циклус кај проф.др.Симона Мартиноска и проф.др.Иванка Нестороска

Известување за одложување на испит 2 циклус кај проф.др.Симона Мартиноска и проф.др.Иванка Нестороска

Се известуваат студентите кои полагаат Современи тенденции во туризмот на 2 циклус студии дека испитот се одложува од 12.09.2019 за 18.09.2019 во 10 часот. Проф.др.С. Мартиноска,с.р. Проф.др.И. Нестороска,с.р.