Известување за online предавања – Проф. Д-р Јове Кекеновски

Известување за online предавања – Проф. Д-р Јове Кекеновски

Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот ИНСТИТИЦИИ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ кај проф д-р ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ дека предавање со помош на видео конференција (ON-LINE STREAMING) ќе се одржи на ден 25.03.2020 – СРЕДА со почеток во 10:00 часот. Студентите кои добиле линк за поврзување се замолуваат да се вклучат во период од 09:30-10.00 часот.