ИЗВЕСТУВАЊЕ за пополнување Анкети во iKnow системот

ИЗВЕСТУВАЊЕ за пополнување Анкети во iKnow системот

Се известуваат сите студенти дека анкетите во iKnow системот за зимски семестар се пуштени за пополнување. НАПОМЕНА: Анкетите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пополни секој студент за да може да го завери летниот семестар.