ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

Се известуваат студентите кои не добија покана за практичната настава што ќе се одржи во четврток 24/6/2021 да се обратат кај Проф. др. Иванка Нестороска најдоцна до 24/6/2021 12:00 часот на следниов мејл: ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk Бидејќи студентите од 4 година ја реализираа практичната настава во зимскиот семестар, оваа настава е за студентите од 1 до 3 година. 21/6/2021 Проф.др.Иванка Нестороска
Раководител на ННОЕ Царина и шпедиција