ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД 4 ГОДИНА НА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД 4 ГОДИНА НА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

Се известуваат студентите кои не добиле покана за практична настава да се обратат до проф.др.Иванка Нестороска најдоцна до 2 февруари ,15:00 часот на следниов мејл: ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk
Проф.др.Иванка Нестороска Раководител на ННОЕ Царина и шпедиција