Предавањата кај проф. Д-р Ивица Смиљковски кои беа закажани на ден 01.04.2019 год. се одложуваат и истите ке се одржат на ден 09.04.2019 год.