Известување за предавања во летен семестар 2020 кај Проф.д-р Пере Аслимоски