Известување за Реосигурување и Корпоративно финансиско управување – Проф. Д-р Снежана Дичевска

Известување за Реосигурување и Корпоративно финансиско управување – Проф. Д-р Снежана Дичевска

Се информираат студентите дека настава по предметот Реосигурување ќе се одржи на ден 21.10. 2021 во 11 часот. Се информираат студентите дека настава по предметот Корпоративно финансиско управување ќе се одржи на ден 25.10.2021 во 11 часот.