Известување за термин за испити – Проф. Д-р Иванка Нестороска

Известување за термин за испити – Проф. Д-р Иванка Нестороска

КОРЕКЦИЈА НА ВРЕМЕТО ПОЛАГАЊЕ КАЈ ПРОФ.ДР.ИВАНКА НЕСТОРОСКА
Се известуваат студентите кои ќе полагаат испити на 09.06.2020 и на 03.07.2020 кај проф.др.Иванка Нестороска дека времето за полагање се променува од 12:00 за 14:00 часот. Оваа промена е поради поклопување на времето со други предмети, а во функција на избегнување на гужва во просториите на Факултетот за време на полагање.
Проф.др.Иванка Нестороска