Известување за термин за предавања кај Проф.д-р Катерина Ангелевска – Најдеска