Известување – проф.д-р Вера Караџова

Известување – проф.д-р Вера Караџова

Се известуваат студентите кои имаат избрано изборни предмети кај проф.д-р Вера Караџова дека предавањата ќе се одржат во следните термини: Економика на ЕУ – четврток, 24.10.2019 г., во 11 часот; Инвестиционен менаџмент – четврток 24.10.2019 г., во 12 часот.

Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова