Известување за заверка на практична настава од летен семестар 2020/2021 за насоката царина и шпедиција,

Известување за заверка на практична настава од летен семестар 2020/2021 за насоката царина и шпедиција,

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ЗА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА
Потврдите за студентите кои ја реализираа практичната настава за летен семестар од учебната 2020/2021 година на насоката Царина и шпедиција се доставени и потпишани од проф.др.Иванка Нестороска во службата за студентски прашања. Практичната настава се заверува при упис на семестар во службата за студентски прашања.
Раководител на студиската програма Царина и шпедиција проф.др.Иванка Нестороска,с.р.