Извесување за 2 колоквиуми – Проф.д-р Лилјана Баткоска

Извесување за 2 колоквиуми – Проф.д-р Лилјана Баткоска

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ кои во летниот семестар 2018/19 слушаат предмети кај Проф.д-р Лилјана Баткоска дека (II) колоквиуми ќе се одржат во следниве термини:
– КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА – ВТОРНИК (28.05.2019) ВО 10:00 ЧАСОТ, – ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО, БИЗНИС ПСИХОЛОГИЈА – СРЕДА (29.05.2019) ВО 10:00 ЧАСОТ.
Право да полагаат имаат само студентите кои положиле (I) колоквиум.

Предметен професор:
Проф. д-р Лилјана Баткоска