ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОБУКА НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ ЗА ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН