Конкурс за нови членови во Студентски магазин

Конкурс за нови членови во Студентски магазин

Тимот на студентскиот магазин на ФТУ има потреба од креативци, студенти кои се заинтересирани да пишуваат, фотографираат и креираат со цел развој на магазинот. Студентите кои сакаат да стекнат нови искуства, да соработуваат и сакаат да остават трага во ФТУ да се пријават најдоцна до 15.10.2021 на емаил: ftu.students@uklo.edu.mk или на нашиот Инстаграм профил ftu_ohrid
Со почит, Тимот на студентскиот магазин