Корона Дијалози 3 – Видео

Корона Дијалози 3 – Видео

На 20.05.2020 со почеток во 19:30 часот започна третата серија на „Корона дијалози“ во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. Модератор на дебатата беше Проректорот Проф. д-р Марјан Ѓуровски, а говорници беа: Министерот за економија, Г-дин Крешник Бектеши, Ректорот на Универзитетот Проф. д-р Сашо, Коруновски, Деканот на ФТУ – Проф. д-р Цветко Андреески, Професорите Проф. д-р Науме Мариноски и Проф. д-р Иванка Нестороска, како и претставниците од стопанство, Крсте Блажески од ХОТАМ и Андреј Сирачевски од Аурора Турс.